Propozice / Proposition

Místo konání výstavy / Location of the show:
Kemp Opatovec (Starý Valdek)

 

Uzávěrka přihlášek / Deadline for registration:

 • 18. 4. 2019 (poštovní razítko / post stamp)
 • 22. 4. 2019 ve 22:00 ! (On-line, e-mail)

 

Program:

 • Přejímka psů / Reception of dogs: 08.30 – 09.30 hod.
 • Zahájení výstavy / Open the show: 09.30 hod.
 • Začátek posuzování / Judging in the rings: 10.00 hod.
 • Po ukončení posuzování v kruzích, budou pokračovat finálové soutěže. / After Judging in the rings take place day’s Finals.

 

Zadávaná čekatelství a tituly / Titles:

 • CACK , Res. CACK , CAJCK
 • ČKV / Club Winner candidate
 • ČKJV / Junior Club Winner candidate
 • Nejlepší mladý jedinec – Best Junior
 • Nejlepší jedinec výstavy – BOB
 • Nejhezčí veterán –  Best veteran

 

Soutěže / Competition:

 • Nejlepší chovatelská skupina / Best breeding group
 • Nejlepší plemeník 

 

ČEKATELSTVÍ A TITULY: se mohou udělit psům a fenám v obou barevných rázech. Udělení titulů a čekatelství není nárokové. 

AWARDS AND TITLES: can be awarded to males and females in both colour traits. Titels and awarding is not claiming.

 

Plné znění: Propozice KV 2019 – ke stažení