Třídy / Classes

 • Štěňat (4 – 6 měsíců)
 • Dorostu (6 – 9 měsíců)
 • Mladých (9 – 18 měsíců)
 • Mezitřída (15 – 24 měsíců)
 • Otevřená (od 15 měsíců)
 • Pracovní (od 15 měsíců) – přístupná pouze pro jedince,kteří mají složenou pracovní zkoušku, na kterou byl vydán mezinárodní certifikát FCI
 • Vítězů (od 15 měsíců) – přístupná pouze pro psy a feny, kteří získali některý z uvedených titulů:
  • C.I.B. = mezinárodní šampion krásy FCI
  • Šampion některé z členských zemí FCI
  • Klubový vítěz
  • Národní vítěz
 • Čestná (od 15 měsíců)
  • podmínky pro zařazení stejné jako pro třídu vítězů
  • bez nároku na zadání titulu
 • Veteránů (nad 8 let)

UPOZORNĚNÍ: Na zařazení do třídy šampionů je nutné přiložit k přihlášce fotokopii šampionátu členské organizace FCI a v případě přihlášení do třídy pracovní – fotokopii předepsaného certifikátu FCI o vykonání zkoušky. 

 

 

 • Baby (4 – 6 months)
 • Puppy (6 – 9 months)
 • Junior (9 – 18 months)
 • Intermediate (15 – 24 months)
 • Open (from 15 months)
 • Working (from 15 months) – only with FCI-Working Dog Certificate
 • Champion (from 15 months) – opened for:
  • Champions of FCI countries
  • C.I.B. – international champion FCI
  • Clubwinner
  • Nationalwinner
 • Honor (from 15 months)
  • conditions are the same as for class winners
  • without the right to award the title
 • Veterans (8 years and older)

ATTENTION A copy of the recognized Champion title and working certificate for the Champion / Working class must be to entry included (for the Working Class only FCI recognized certificate).