Přihláška / Entry form

Společná přihláška na KV ÚP Ústí nad Orlicí a KV ÚP Brno
ve dnech 27. 4. a 28.4.2023
Pomocí tohoto formuláře se můžete přihlásit na obě výstavy nebo jednu z nich.

Registration for the club show Svitavy and Brno
April 27, 2024 and April 28, 2024
Using this form you can subscribe to both exhibitions or one of them.

Die Anmeldung für die Klubsiegerzuchtschauen in Svitavy und Brno
am 27. April 2024 und 28. April 2024
Mit diesem Formular können Sie eine oder beide Zuchtschauen anmelden.

 

Přihlášení již není možné
Registration is no longer possible
Anmeldung ist nicht mehr möglich

 

Propozice a přihláška na KV 2024 – ke stažení