Přihláška / Entry form

Společná přihláška na KV ÚP Ústí nad Orlicí a KV ÚP Brno
ve dnech 6. 5. a 7. 5. 2023
Pomocí tohoto formuláře se můžete přihlásit na obě výstavy nebo jednu z nich.

Registration for the club show Svitavy and Brno
May 6, 2023 and May 7, 2023
Using this form you can subscribe to both exhibitions or one of them.

Die Anmeldung für die Klubsiegerzuchtschauen in Svitavy und Brno
am 6. Mai 2023 und 7. Mai 2023
Mit diesem Formular können Sie eine oder beide Zuchtschauen anmelden.

 

Přihlášení již není možné
Registration is no longer possible
Anmeldung ist nicht mehr möglich 

 

Propozice a přihláška na KV 2023 – ke stažení