Přihláška / Entry form

Společná přihláška na KV ÚP Ústí nad Orlicí a KV ÚP Brno
ve dnech 25.9. a 26.9. 2021
Pomocí tohoto formuláře se můžete přihlásit na obě výstavy nebo jednu z nich.

Registration for the club show Svitavy and Brno
September 25, 2021 and September 26, 2021
Using this form you can subscribe to both exhibitions or one of them.

Die Anmeldung für die Klubsiegerzuchtschauen in Svitavy und Brno
am 25. September 2021 und 26. September 2021
Mit diesem Formular können Sie eine oder beide Zuchtschauen anmelden.

 

Přihlášení již není možné
Registration is no longer possible
Anmeldung ist nicht mehr möglich 

 

Propozice a přihláška na KV 2021 – ke stažení