Třídy / Classes

 • Štěňat (4 – 6 měsíců)
 • Dorostu (6 – 9 měsíců)
 • Mladých (9 – 18 měsíců)
 • Mezitřída (15 – 24 měsíců)
 • Otevřená (od 15 měsíců)
 • Pracovní (od 15 měsíců) – přístupná pouze pro psy a feny, kteří mají složenou pracovní zkoušku, na kterou byl vydán mezinárodní certifikát FCI
  • Je nutné přiložit kopii certifikátu k přihlášce.
 • Vítězů (od 15 měsíců) – přípustná pouze pro psy a feny, kteří získali některý z uvedených titulů:
   • C.I.B. = Mezinárodní šampion krásy FCI
   • C.I.E. = Mezinárodní výstavní šampion FCI
   • Šampion některé z členských zemí FCI
   • Světový/Evropský vítěz
   • Šampion ČMKU
   • Národní vítěz
   • Klubový vítěz
  • Je nutné přiložit kopii certifikátu k přihlášce.
 • Čestná (od 15 měsíců) – podmínky pro zařazení stejné jako pro třídu vítězů
  • Bez nároku na zadání titulu.
 • Veteránů (nad 8 let)

 

 

 • Baby (4 – 6 months)
 • Puppy (6 – 9 months)
 • Junior (9 – 18 months)
 • Intermediate (15 – 24 months)
 • Open (from 15 months)
 • Working (from 15 months) – opened only for dogs and bitches who have passed the working exam with FCI international certificate
  • A copy of the certificate must be attached to the application form.
 • Champion (from 15 months) – opened only for dogs and bitches who have obtained one of the following titles:
   • C.I.B. = International beauty champion FCI
   • C.I.E. = International show champion FCI
   • Champion of the FCI countries
   • World/European winner
   • Champion ČMKU
   • National winner
   • Club winner
  • A copy of the certificate must be attached to the application form.
 • Honor (from 15 months) – conditions are the same as for class winners.
  • Without the right to award the title.
 • Veterans (8 years and older)