Klubová výstava 2020 ZRUŠENA

Z důvodu aktuální situace a zdravotních rizik spojených
s onemocněním COVID-19 je plánovaná klubová výstava
ve Svitavách – Opatovci 25.4. zrušena.
Jakmile to situace umožní, budeme Vás informovat o případném náhradním termínu výstavy.

Výroční schůze ÚP 2020

Vážení členové ÚP Ústí nad Orlicí,
dovolte mi, abychom Vás všechny pozvali na výroční členskou schůzi ÚP Ústí nad Orlicí, která se koná v neděli 15.2.2019 od 10:30 hod. v hotelu Sporthotel Tichá Orlice v Ústí nad Orlicí.
Oběd pro členy pobočky zajištěn.

adresa místa konání: V Lukách 1362, 562 01 Ústí nad Orlicí
GPS souřadnice místa konání: 49°58’52.789″N, 16°23’30.862″E
odkaz na mapu

Rádi bychom společně s Vámi připravili plán akcí na tento rok, seznámili Vás s důležitými informacemi a projednali další záležitosti týkající se celé pobočky, které nelze jiným způsobem prodiskutovat.
V neposlední řadě to je výborná možnost setkat se spolu ve velmi příjemném prostředí, společně posedět a popovídat.
Prosím Vás proto všechny o Vaši účast!
V případě dotazů nás kdykoli kontaktujte na tel.: 736 218 939, 737 572 510, 731 625 120.

Za ÚP Ústí nad Orlicí
výbor pobočky

 

Program výroční členské schůze:

 • Zahájení
 • Návrh programu a jeho schválení
 • Volba návrhové komise
 • Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • Zprávy funkcionářů ÚP Ústí nad Orlicí
 • Zpráva revizní komise
 • Plán akcí na rok 2020
 • Diskuse
 • Návrh a schválení usnesení
 • Závěr

Poplatky 2020

Vážení členové ÚP Ústí nad Orlicí,
s novým rokem přichází povinnost vybírat od členů poboček členské příspěvky.

Pro letošní rok byly poplatky stanoveny takto:

 • členský příspěvek- 450,- Kč
  • děti a studenti 350,- Kč
 • poplatek BK ČR za nové členy 200,- Kč
  • zcela nový člen naší pobočky tedy zaplatí 650,- Kč

Po zaplacení obdrží všichni členové známky na rok 2020.
Nejzazší termín zaplacení pro rok 2020 je 15. únor 2020, kdy se koná výroční schůze ÚP Ústí nad Orlicí.
Po tomto datu platí všichni, jako by byli novými členy, tedy 650 Kč!!!

způsoby platby:

 • na účet pobočky – poštovní poukázkou nebo příkazem k platbě
  • č. ú. 43-0190430297/0100
  • variabilní symbol: rodné číslo bez lomítka
  • specifický symbol: 20
 • osobně v hotovosti na výroční členské schůzi

Při jakýchkoli nejasnostech se obracejte na Zuzanu Novotnou
tel. 737 572 510 nebo e-mail: boxerklubUO@seznam.cz

Za výbor ÚP Ústí nad Orlicí
Zuzana Novotná (hospodářka)

Zkouška chovnosti a svod dorostu 26.10.2019 – výsledky

Zkoušku chovnosti absolvoval 1 pes a 4 feny:

Edison Valdis de Roll – zařazen 6

Paloma Optima grata – zařazena 5
Debra Pálava box – zařazena 6
Bea od Velvarské studánky – zařazena 4
Adel Heny Box – nezařazena 8

Svod dorostu absolvovali a splnili 4 jedinci.

Zkouška chovnosti a svod dorostu 15.6.2019 – výsledky

Zkoušku chovnosti absolvovali 4 psi a 7 fen:

Targo Optima grata – zařazen 5
Erik Heny Box – zařazen 5
Dudlik European K9 training base – zařazen 5
Zack z Kaštýlku – zařazen 5

Tess Optima grata – zařazena 5
Erny Heny Box – zařazena 5
Blanche Canina rosa – zařazena 5
Phoebe Man-Box – zařazena 5
Thea z Slezského Grůně – zařazena 5
Bugy Kronebox – zařazena 5
Xiboo Indiánsky brloh – zařazena 5

Svod dorostu absolvovalo a splnilo 8 jedinců.

Zkouška chovnosti a svod dorostu 15.6.2019 – ZMĚNA

Z důvodu nečekané nemoci rozhodčího, pana Dolejše, jsme byli nuceni přistoupit k následujícím změnám v organizaci ZCH a svodu dorostu:
 • zkoušku chovnosti bude posuzovat pan Petr Řehánek
 • vzhledem ke změně rozhodčího, jeho časovým možnostem a předpovědi počasí došlo na výraznou změnu konání
  ZKOUŠKY CHOVNOSTI – ta začne neobvykle ráno v 6:00 hod.
 • po jejím skončení bude následovat SVOD DOROSTU – začne nejpozději v 8:30 hod.
Po skončení svodu dorostu vám bude k dispozici figurant, výcvikář, poradce chovu a další, aby vám během dopoledne pomohli a poradili se vším, co budete potřebovat.
 
S ohledem na předpověď počasí (teplota nad 30°C) se den boxera v sobotu RUŠÍ a bude naplánován na jiný termín.