Zkouška chovnosti a svod dorostu 17.6.2023

Místo: ZKO Lanškroun

Nácvik: neděle 11.6. či individuálně, dle domluvy: Petr Šolc,
tel. 608 427 199

Přihlášení již není možné – uzávěrka přihlášek 12.6.2023

Propozice ZCH a svod (jaro 2023) – ke stažení

Informace a podmínky k absolvování – Zkouška chovnosti

UPOZORNĚNÍ: V případě nemoci či jiné indispozice rozhodčího p. Dolejše by se akce konala již v pátek 16.6. od 16 hod a jako náhradník je stanoven pan Petr Řehánek. Všichni přihlášení by byli včas informováni.