Zkouška chovnosti a svod dorostu 15.6.2019 – ZMĚNA

Z důvodu nečekané nemoci rozhodčího, pana Dolejše, jsme byli nuceni přistoupit k následujícím změnám v organizaci ZCH a svodu dorostu:
 • zkoušku chovnosti bude posuzovat pan Petr Řehánek
 • vzhledem ke změně rozhodčího, jeho časovým možnostem a předpovědi počasí došlo na výraznou změnu konání
  ZKOUŠKY CHOVNOSTI – ta začne neobvykle ráno v 6:00 hod.
 • po jejím skončení bude následovat SVOD DOROSTU – začne nejpozději v 8:30 hod.
Po skončení svodu dorostu vám bude k dispozici figurant, výcvikář, poradce chovu a další, aby vám během dopoledne pomohli a poradili se vším, co budete potřebovat.
 
S ohledem na předpověď počasí (teplota nad 30°C) se den boxera v sobotu RUŠÍ a bude naplánován na jiný termín.

Výroční schůze ÚP 2019

Vážení členové ÚP Ústí nad Orlicí,
dovolte mi, abychom Vás všechny pozvali na výroční členskou schůzi ÚP Ústí nad Orlicí, která se koná v neděli 3.3.2019 od 10.15 hod. v hotelu Sporthotel Tichá Orlice v Ústí nad Orlicí.
Oběd pro členy pobočky zajištěn.

adresa místa konání: V Lukách 1362, 562 01 Ústí nad Orlicí
GPS souřadnice místa konání: 49°58’52.789″N, 16°23’30.862″E
odkaz na mapu

Rádi bychom společně s Vámi připravili plán akcí na tento rok, seznámili Vás s důležitými informacemi a projednali další záležitosti týkající se celé pobočky, které nelze jiným způsobem prodiskutovat.
V neposlední řadě to je výborná možnost setkat se spolu ve velmi příjemném prostředí, společně posedět a popovídat.
Prosím Vás proto všechny o Vaši účast!
V případě dotazů nás kdykoli kontaktujte na tel.: 736 218 939, 737 572 510, 731 625 120.

Za ÚP Ústí nad Orlicí
výbor pobočky

 

Program výroční členské schůze:

 • Zahájení
 • Návrh programu a jeho schválení
 • Volba mandátové a volební komise
 • Volba návrhové komise
 • Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • Zprávy funkcionářů ÚP Ústí nad Orlicí
 • Zpráva revizní komise
 • Plán akcí na rok 2018
 • Volba výboru a revizní komise
 • Diskuse
 • Návrh a schválení usnesení
 • Závěr

Poplatky 2019

Vážení členové ÚP Ústí nad Orlicí,
s novým rokem přichází povinnost vybírat od členů poboček členské příspěvky.

Pro letošní rok byly poplatky stanoveny takto:

 • členský příspěvek- 450,- Kč
  • děti a studenti 350,- Kč
 • poplatek BK ČR za nové členy 200,- Kč
  • zcela nový člen naší pobočky tedy zaplatí 650,- Kč

Po zaplacení obdrží všichni členové známky na rok 2019.
Nejzazší termín zaplacení pro rok 2019 je 3. březen 2019, kdy se koná výroční schůze ÚP Ústí nad Orlicí.
Po tomto datu platí všichni, jako by byli novými členy, tedy 650 Kč!!!

způsoby platby:

 • na účet pobočky – poštovní poukázkou nebo příkazem k platbě
  • č. ú. 43-0190430297/0100
  • variabilní symbol: rodné číslo bez lomítka
  • specifický symbol: 9
 • osobně v hotovosti na výroční členské schůzi

Při jakýchkoli nejasnostech se obracejte na Zuzanu Novotnou
tel. 737 572 510 nebo e-mail: boxerklubUO@seznam.cz

Za výbor ÚP Ústí nad Orlicí
Zuzana Novotná (hospodářka)

 

Zkouška chovnosti a svod dorostu 28.10.2018 – výsledky

Zkoušku chovnosti absolvovali 3 psi a 5 fen:
Ingo Zlatá nymfa – zařazen 6
Samain da Toleria – zařazen 5
Xerron Optima grata – zařazen 5

Flora Optima grata – zařazena 6
Hispanita Congo Nigrans – zařazena 5
Honey-Bee Insurance Bohemica – zařazena 5
Nelinka des Caprices de Roxanne – zařazena 6
Rebeca Optima grata – zařazena 5

Svod dorostu absolvovali a splnili 4 jedinci.