Klubová výstava 2021

Vzhledem k epidemiologické situaci se klubová výstava v plánovaném termínu neuskuteční.

Náhradní termín KV Opatovec je stanoven na 25.9.2021

Výbor ÚP